กฎ กติกา และข้อควรปฏิบัติ

กติกา

     ลักษณะการแข่งเป็นการแข่งแบบแรลลี่ คือไม่มีจับเวลาตายตัว เป็นการวิ่งหาร้านกาแฟที่กำหนดในเขตเชียงใหม่ โดยแต่ละจุดที่ไปถึงต้องทำกิจกรรมที่กำหนดให้ครบจึงจะได้แต้ม โดยแต่ละจุดจะมีแต้มที่ไม่เท่ากัน ขึ้นกับระยะทาง และความยากง่ายในการหาร้าน ทีมที่สามารถเก็บแต้มได้มากที่สุดและกลับเข้าเส้นชัยก่อนเวลาตัดตัว (cut-off time: 17:00 น.) จึงจะเป็นผู้ชนะ นักวิ่งต้องติดป้ายหมายเลขแข่งให้ชัดเจนตลอดการแข่งขัน นักแข่งทุกทีมต้องดูแลตัวเองในระหว่างงานวิ่ง ไม่ผ่าฝืนกฎจราจรพื้นฐาน ไม่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้ถนนทั่วไป ห้ามใช้อุปกรณ์ ยานพาหนะชนิดใดๆ ในระหว่างการแข่งขันเป็นอันขาด ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจำตัวตัวจริงหรือพาสปอร์ตตัวจริง

 • นักกีฬาทุกท่านต้องรับหมายเลข และเสื้อที่ระลึกก่อนงานแข่งอย่างน้อย 1 วัน ไม่มีการรับหมายเลขหน้างาน
 • ทุกทีมต้องเข้าฟังสรุปการแข่ง (Brief) ก่อนแข่งในเวลา 17:00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ จุดปล่อยตัวที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
 • แต่ละทีมจะได้รับแจกเอกสาร รายลายละเอียด และแผนที่ที่ระบุร้านกาแฟที่ต้องไปเก็บคะแนน
 • แต่ละทีมต้องมี smart phone อย่างน้อย 1 เครื่องเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค
 • แต่ละทีมต้องมี facebook ทีมละ 1 account กด like page “CHIANG MAI COFFEE HUNT 2020”
 • นักกีฬาแต่ละทีมจะได้รับเวลาในการวางแผนเส้นทางวิ่งครึ่งชั่วโมงก่อนปล่อยตัว
 • การปล่อยตัวเริ่มเวลา 07:00 น. พร้อมกันทุกทีม
 • นักกีฬาสามารถเลือกเส้นทางการวิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้ โดยเคารพกติกา กฎจราจรการใช้ถนนตามปกติ ไม่รบกวนผู้ร่วมใช้ถนนท่านอื่น ไม่กีดขวางการจราจร และพึงตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นหลัก
 • เมื่อไปถึงร้านกาแฟที่กำหนด นักกีฬาต้องทำตามขั้นตอนเพื่อเก็บสะสมคะแนนดังนี้
  • ถ่ายรูปกับป้ายกิจกรรม Chiang Mai Coffee Hunt 2020 ติดหน้านักกีฬาทั้ง 2 ท่าน แล้วแชร์ผ่าน facebook โดยเปิดเป็น public เช็คอินร้านกาแฟ และติด Hashtag #chiangmaicoffeehunt2020
  • สามารถทดลองชิมเมนูที่ทางร้านจัดให้ (เฉพาะเมนูที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น)
  • นำพาสสปอร์ตมอบให้ทางร้านสแตมป์เพื่อเก็บคะแนนสะสมชิงรางวัล
  • นักกีฬาห้ามสร้างความวุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบให้กับทางร้าน กรุณารักษามารยาทที่ดีในการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะ นักกีฬาที่ได้รับการรายงานพฤติกรรมที่ไม่สมควรจะถูกหักแต้ม และอาจตัดสิทธิ์การแข่งถ้ากรรมการเห็นสมควร
  • เมื่อเข้าเส้นชัย และตัดสินใจสิ้นสุดการแข่งขันแล้วให้ถ่ายรูปกับป้าย Finisher ถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถออกไปเก็บคะแนนเพิ่มได้อีก แล้วแจ้งให้กรรมการรวบรวมคะแนน
 • การรวบรวมคะแนนจะสิ้นสุดที่เวลา 17:00 น. การประกาศผลจะเริ่มที่เวลา 18:00 น. การประท้วงสามารถกระทำได้ไม่เกิน 30 นาทีหลังการประกาศผลของแต่ละรุ่น การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด

การบริการ

 • มีซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะบริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดเท่านั้น ไม่มีการบริการน้ำและอาหารระหว่างเส้นทาง เนื่องจากไม่มีการกำหนดเส้นทางชัดเจน นักวิ่งต้องดูแลตนเองในระหว่างแข่งแรลลี่
 • มีรถพยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเฉพาะจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดแห่งเดียว นักกีฬาต้องคำนึงถึงสุขภาพตนเองเป็นหลัก สามารถติดต่อในกรณีจำเป็น ผ่านเบอร์ฉุกเฉินได้
 • บริการรับฝากของตั้งแต่เวลา 06:00 น. กรุณารับของคืนก่อนเวลา 18:00 น.