เป้าหมาย

     เป้าหมายคือการเก็บสะสมคะแนนตามร้านกาแฟที่เข้าร่วมให้ได้มากที่สุด เท่าที่ความสามารถจะเดินทางไปถึง ไม่มีการกำหนดเส้นทางตายตัว ผู้แข่งสามารถเลือกร้านที่จะไปได้ตามแต่ใจต้องการ และกลับเข้าสู่จุดสิ้นสุดการแข่งภายในเวลาที่กำหนด คือ 10 ชั่วโมง (7:00 น. ถึง 17:00 น.)