สำหรับร้านกาแฟ

การขอความร่วมมือจากร้านกาแฟที่เข้าร่วม

  • ขอทางร้านสร้างกิจกรรมเล็กๆ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทำกิจกรรมกับทางร้าน
  • ขอทางร้านเตรียมเมนูที่ต้องการใช้ร่วมกิจกรรม โดยทั้งนี้ เมนูที่เข้าร่วมนี้จะไม่มีการชดเชย หรือเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าแข่งขัน หรือทีมงานจัดงานใดๆ
  • เมนูนอกรายการที่เข้าร่วม ผู้แข่งขันต้องจ่ายเต็มราคา ไม่เกี่ยวกับการแข่งขัน
  • ทางร้านจะได้รับป้าย 2 ชนิดคือ
    • ป้าย Chiang Mai Coffee Hunt สำหรับถ่ายรูปคู่กับนักกีฬาเพื่ออัพโหลดลงเฟสบุ๊ค
    • สติ๊กเกอร์สำหรับแปะลงพาสสปอร์ตเพื่อเก็บสะสมคะแนน
  • ขอข้อมูลบรรยายเอกลักษณ์ของร้านทั้ง 2 ภาษาไทย และอังกฤษ และรูปภาพประกอบ เพื่อใช้ในการทำหนังสือคู่มือในการแข่งขัน และแจกจ่ายเป็นลายแทงต่อไปในอนาคต
  • กรอกรายละเอียดที่นี่