วันและสถานที่จัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ตั้งแต่ 7:00 น. จนถึง 19:00 น.

เริ่มต้นและสิ้นสุดที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ภายในศูนย์วิจัยสาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิ่งในรัศมีรอบจุดเริ่มต้น 20 กิโลเมตร