กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

10:00 – 17:30 น.             รับเสื้อและเบอร์วิ่ง (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)

16:30 – 17:30 น.             ฟังสรุปวิธีการแข่งขัน

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

06:30 น.                          ให้เวลาสำหรับการวางแผนวิ่งของแต่ละทีม

07:00 น.                          พิธีเปิดการแข่งขันอย่างสั้น และเริ่มปล่อยตัวนักกีฬา (สามารถเลือกเวลาออกจากจุดเริ่มต้นได้ แต่หลังจากปล่อยตัวแล้วเท่านั้น)

07:00 – 17:00 น.            นักกีฬาออกวิ่งเก็บคะแนนตามความต้องการ และทยอยเข้าเส้นก่อนเวลาตัดตัว

17:00 – 17:30 น.            กรรมการทยอยรวบรวมคะแนนและเช็คความถูกต้องของผู้ที่ประกาศสิ้นสุดการแข่งขันแล้ว พร้อมทั้งทยอยประกาศคะแนนบนบอร์ด

18:00 – 18:30 น.            ประกาศอันดับ รายงานตัวผู้ชนะ พร้อมเช็คความถูกต้อง ประกาศมอบรางวัล

19:00 น.                          ปิดงานแข่งขัน