การตัดสิน

 • การรวบรวมคะแนนกระทำโดยทีมกรรมการทั้งระหว่างการแข่งจากข้อมูลทางเฟสบุ๊ค รูปภาพคู่กับป้ายที่บันทึกและข้อมูลจากในพาสปอร์ตที่เก็บสะสมตราปั๊มจากทางร้าน
 • การรวบรวมคะแนนจะสิ้นสุดที่เวลา 17:00 น.
 • ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาตามลำดับดังนี้
  • จำนวนร้านที่สามารถไปถึงได้ ทีมที่ไปได้มากกว่าถือเป็นผู้ชนะ
  • คะแนนของร้านที่สูงที่สุด ทีมไหนไปร้านที่คะแนนสูงกว่าชนะ
  • เวลาที่เข้าเส้นชัย ทีมที่เข้าเส้นชัยช้ากว่า (ใช้เวลามากกว่า) ถือเป็นผู้ชนะ
 • การประกาศผลจะเริ่มที่เวลา 18:00 น.
 • การประท้วงสามารถกระทำได้ไม่เกิน 30 นาทีหลังการประกาศผลของแต่ละรุ่น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล กรุณานำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด